Transzlingvális (osztálytermi) kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban

(Kutatásvezető: Heltai János Imre)

A projekt A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén alakult Transzlingvális Kutatócsoporthoz kötődik. A projekt alapja egy 2016-ban megkezdett nyelvészeti etnográfiai kutatás, amely feltárja és elemzi a helyi, kétnyelvűként számon tartott roma közösség beszédmódjait, illetve ennek kapcsán áttekinti, hogy milyen nyelvi tervezési elképzelések járulhatnak hozzá e beszélők társadalmi helyzetének javításához. A helyi Magiszter Általános Iskolával közös projekt nyelvpedagógiai része a felgyűlő tapasztalatok alapján a transzlingváló orientációjú pedagógia alkalmazási lehetőségeit keresi: az iskolai munkában az „egy tanórán egy nyelv” monolingvis ideológiáival szakítva keres helyet a gyerekek otthoni beszédmódjainak a jelentésalkotás folyamataiban. Részletesebben lásd: http://translangedu.hu/

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: