A moldvai magyar nyelvi revitalizáció szociolingvisztikai kutatása

(Kutatásvezető: Bodó Csanád)

A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban című OTKA-projektünk 2014 és 2016 között azt vizsgálta, hogyan válik áruvá a magyar (csángó) nyelv Moldvában, azaz miként fonódnak össze egymással az autentikusnak tekintett identitás formálására és a standardizált, mérhető készségek átadására irányuló törekvések a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programhoz kapcsolódó tevékenységekben. A nyelvhez való viszonyulás kétféle megközelítéséből adódó feszültségek olyan diszkurzív folyamatokban jelennek meg, amelyek a magyar eredetű moldvai népesség nemzetiesítésére törekvő nyelvpolitika kialakítását kísérik.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: