Egyéni kutatások

Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia (Jani-Demetriou Bernadett doktori kutatása)

A kutatás témája a nyelvi hátrányos helyzetűként, illetve kétnyelvűként értelmezett roma diákok iskolai helyzete, melyet egy szociolingvisztikai etnográfiai kutatás során, a bahtyini heteroglosszia-elmélet alapján elemzi. A kutatás célja a tanórákon résztvevő megfigyeléssel olyan nexusok azonosítása, melyekben a kommunikáció során fellépő feszültségek indikálják a különböző iskolai csoportok normái és nyelvi ideológiái mentén létrejövő határokat, kategóriákat.

Cigány közösségek nyelvi különbségei: gyermekek és kamaszok szocializációs és identifikációs folyamatai (Kresztyankó Annamária doktori kutatása)

A kutatás cigány gyermekek és kamaszok nyelvi szocializációját vizsgálja a nyelvi különbségek társas kialakításának, valamint e különbségek családi és iskolai kontextusban történő fenntartásának középpontba állításával. Mivel a terepmunka során – az etnográfiai hagyományhoz illeszkedve a közösségek belső megnevezéseit használva – a gyerek–felnőtt és a fiú–lány kategóriák mellett a magyar–cigány szerepoppozíció jelent meg leggyakrabban, ezen identitáskonstrukciók mentén vizsgálom a különbségtételeket. A kutatás egyik módszere a résztvevői megfigyelés, melynek során a gyermekek mindennapi gyakorlatait mind családi, mind iskolai színtereken figyelemmel kísértem. A szociokulturális nyelvi portré módszertanának kialakításával pedig a résztvevők identitáskonstrukcióinak és nemi szerepideológiáinak részletesebb feltárására is lehetőség nyílt. 

The metalinguistic narratives of Hungarians in Catalonia (Szabó Gergely doktori kutatása)

A kutatás a Katalóniában tartózkodó magyar csoportok nyelvi gyakorlatainak és ideológiáinak szociolingvisztikai leírására vállalkozott. Az etnográfiai alapozású vizsgálat célja, hogy betekintést nyújtson a hovatartozás nyelvi vonatkozásaiba a kései modernitás korában, számbavéve mind az egyén ágenciáját, mind az őt körülvevő nagyobb strukúrákat, így például az európai nemzetállamok nyelvpolitikáját. A 2018 és 2022 között zajló projekt kvalitatív módszertana narratív interjúkon és résztvevői megfigyeléseken alapul. Lásd még: https://uoc.academia.edu/GergelySzabo

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: