Kik vagyunk?

A NYET Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózat olyan különböző intézményekhez kötődő kutatók együttműködése, akik etnográfiai megközelítésben foglalkoznak a beszélés (jelelés, írás) különböző módjainak társas vonatkozásaival. A nyelvészeti etnográfiát három kutatási hagyomány metszéspontján helyezzük el: egyrészt az amerikai antropológiai nyelvészetnek a hazai közegben elsősorban Gál Zsuzsa, korábban Réger Zita által közvetített elméleteihez és gyakorlataihoz kapcsolódunk, másrészt ahhoz a szemléletmódhoz, amelyet Kontra Miklós társadalmilag hasznos (közérdekű) nyelvészetnek nevezett, és harmadrészt a kritikai szociolingvisztika irányzataihoz, amelyek kiemelik a nyelvi ideológiák, a nyelvi mobilitás, valamint a nyelvre való reflexivitás jelentőségét a nyelvészeti stúdiumokban.

A hálózat tagjaiként minden érdeklődőt szívesen látunk havi rendszerességgel megrendezett kritikai szociolingvisztikai olvasókörünk eseményein. Az olvasókör informális rendezvény, amelyen vagy újabb jelentős publikációkat beszélünk meg, vagy egymás folyamatban lévő kutatásáról beszélgetünk. A részvétel lehetősége mindenki számára nyitott, akár szociolingvisztikai előképzettség nélkül; de annak is örülünk, ha valaki társas interakciókból nyert adatainak az elemzését és értelmezését mutatja be a résztvevőknek. Az olvasókör találkozóit minden hónap második keddjén tartjuk 6-tól, váltakozó helyszíneken (az ELTE BTK Múzeum körúti A/233.-ban és a KRE BTK D25 épületében), Bodó Csanád (bodo.csanad@btk.elte.hu) és Heltai János Imre (heltai.janos@kre.hu) koordinálásával. A találkozók 70–75 perc időtartamúak.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑